Work

Work Experience

  • Tijdbeursmedia
  • Reedbusiness Information
  • Ministerie van Binnenlandse zaken
  • Rabobank
  • Vtspn (nationale politie)
  • Ziggo

+31 6 51293301 g.vansluis@databasepro.nl

contact: Gerben van Sluis tel: +31 6 51293301 mail: info@databasepro.nl